Available courses

Milí kolegovia,

 účelom tohto  e-learningového zdokonaľovacieho školenia je oboznámenie sa so zmenami v predpisoch a dokumentoch pre oblasť akreditácie. Sú to zmeny v konkrétnych metodických smerniciach pre akreditáciu (MSA) a politikách SNAS (PL) v súvislosti s akreditačnými schémami ISO/IEC 17025:2017 a ISO/IEC 17043:2010.


Milí kolegovia,

 účelom tohto  e-learningového zdokonaľovacieho školenia je oboznámenie sa so zmenami v predpisoch a dokumentoch pre oblasť akreditácie. Sú to zmeny v konkrétnych metodických smerniciach pre akreditáciu (MSA) a politikách SNAS (PL) v súvislosti s akreditačnými schémami ISO/IEC 17025:2017 a ISO/IEC 17043:2010.